ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง พลาธิการ

 ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง    จำนวน  7  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ เลขทะเบียน 6695  และเลขทะเบียน จักร 12287    จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่  27  พฤษภาคม  พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ เลขทะเบียน 5ฬ-6635 กทม. จักร 2625 และเลขทะเบียนจักร 17016  จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่  27  พฤษภาคม  พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ กระติกน้ำร้อน  จำนวน  1  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่  22  มีนาคม พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ แปรงสีฟัน  จำนวน  1  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่  7  พฤษภาคม พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง  จำนวน  2  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่  7  พฤษภาคม พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมามหรสพในพิธีต้อนรับทหารใหม่  จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่  30  พฤษภาคม พ.ศ.2562

 


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมามหรสพเพื่อเป็นการบำรุงขวัญและปลดปล่อยทหารเก่า  จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์  จำนวน  15  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์  จำนวน  11  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง  จำนวน  3  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ  จำนวน  3  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่   21 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สิ้นเปลือง  จำนวน  7  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ผ้าระบายและธง  จำนวน  4  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ปั้มจุ่มสูบน้ำ  จำนวน  1  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์  จำนวน  14  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุ  จำนวน  12  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภายในแผนกโภชนาการ จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บเสื้อยูนิฟอร์ม จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาพิมพ์ซองซิป  จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาแวคคั่มระบบแอร์พร้อมเติมน้ำยาแอร์รถยนต์  จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาทำป้ายสแตนดี้  จำนวน  1  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อ ชุดทดสอบคลอรีน  จำนวน  1  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562


 

ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อ โทรศัพท์ไร้สาย  จำนวน  1  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อ ไม้ประดับ  จำนวน  4  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562


 

ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงถังดักไขมันแผนกโภชนาการ  จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาซ่อมค้อนผ่าตัดห้องผ่าตัด  จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิคสีเขียว  จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาทำทางราดพื้นซีเมนต์  จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์  จำนวน  2  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมือแพทย์  จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาทำแท่นวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ  จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่สำหรับห้องควบคุมคุณภาพอาศ  จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาติดตั้งราวจับสแตนเลส  จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาติดตั้งพัดลมดูดอากาศ  จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาซ่อมเครื่องเอกซเรย์  จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาซ่อมเครื่องอัลตร้าซาวด์  จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาทำตรายาง  จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องละลายสารพลาสม่า จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิค จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ ณ วันที่   24 เมษายน พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ ณ วันที่   23 เมษายน พ.ศ.2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาซ่อมวิทยุสื่อสาร จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ ณ วันที่   18  เมษายน  2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์  (ตู้อบทารกแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น) จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ ณ วันที่   17  เมษายน  2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์  จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ ณ วันที่   17  เมษายน  2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน  จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ ณ วันที่   17  เมษายน  2562


 

ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาพิมพ์ซองซิป  จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ ณ วันที่   10  เมษายน  2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์  จำนวน  1  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ ณ วันที่   9  เมษายน  2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาทำป้ายไวนิล  จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์  จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ ณ วันที่   1  เมษายน  2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาล้างตู้แอร์เติมน้ำยาแอร์และเปลี่ยนสวิทซ์กระจกรถยนต์  จำนวน  1  งาน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ ณ วันที่   1  เมษายน  2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาซ่อมห้องประชุม จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ ณ วันที่   26  มีนาคม  2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ ณ วันที่   22  มีนาคม  2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดความดัน จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ ณ วันที่   26  มีนาคม  2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาทำครอบฟันงานรากเทียม จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ ณ วันที่   15  มีนาคม  2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ ณ วันที่   20  กุมภาพันธ์  2561


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาซ่อมล้อเตียงผ่าตัด  จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ ณ วันที่   14  ธันวาคม  2561


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาทำป้ายสแตนดี้  จำนวน  1  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ ณ วันที่   9  พฤาภาคม  2562

 


 ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาทำป้ายไวนิล  จำนวน  1  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 

ประกาศ ณ วันที่   30   เมษายน  2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสป.สิ้นเปลือง  จำนวน  4  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 
ประกาศ ณ วันที่   15   มีนาคม 2562

 


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน  3  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 
ประกาศ ณ วันที่   2   พฤษภาคม 2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่าง  จำนวน  1  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด

 
ประกาศ ณ วันที่  1 พฤษภาคม 2562


ประกาศโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบดูดอากาศระบายความร้อน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ดาวน์โหลด


ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาด้านหน้าอาคาร รับ - ส่ง ผู้ป่วย อาคารหมายเลข ๒๖๙/๑๘, ๒๗๐/๑๘ และ ๒๗๑/๑๘  จำนวน 1 งาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562


 

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24