วันขันกีฬา พตท. ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๖๒ โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธาน และในปีนี้ กองบิน ๒๓ อุดรธานีเป็นเจ้าภาพในการจัดงานการแข่งขันกีฬา เพื่อต้องการเสริมสที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมร่วมกับมณฑลทหารบกที่ ๒๔ และหน่วยราชการในพื้นที่ เดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งร้างความสามัคคี และกระชับความสัมพันธ์ให้แนบแน่นยิ่งขึ้นระหว่างหน่วยงานพลเรือน ตำรวจ และทหาร ในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ณ สนามฟุตบอลกองบิน๒๓ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24