วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ที่เดินทางมาต้อนรับ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมและพบปะประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง บ้านจอมแจ้ง ตำบลสีกา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และเข้าตรวจเยี่ยมชุดแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมกล่าวทักทายให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้บริการชุดแพทย์ด้วย หลังจากนั้นท่านได้เดินทางไปฏิบัติภารกิจในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๒ ต่อไป

 

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24