วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายบ่ายวันพุธ โดย Back office กองสารสนเทศ และ Qic เป็นเจ้าภาพ ในการเต้นออกกำลังกายแอโรบิคแดนซ์ เพื่อต้องการให้กำลังพลผ่อนคลายจากการทำงาน และยังมีกิจกรรมจับฉลากรางวัลให้แก่กำลังพลที่มาร่วมกิจกรรม ณ สโมสรนาย โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

   
   
   

กระทรวงกลาโหม

มณฑลทหารบกที่ 24